Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 10-2014: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-10-2014 Quyết định số 5350/QĐ-UBND' của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Đăng từ Công báo số 41 + 42 đến số 43 + 44). 
17-10-2014 Quyết định số 5350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Đăng từ Công báo số 41 + 42 đến số 43 + 44). 
17-10-2014 Quyết định số 5349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
15-10-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-10-2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại "Thanh tra đô thị thành phố Vinh" thành "Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh". 
14-10-2014 Quyết định số 72/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại "Đội Thanh tra đô thị thị xã Cửa Lò" thành "Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò". 
14-10-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2014 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của El Nino. 
10-10-2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-10-2014 Quyết định số 5181QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. 
10-10-2014 Quyết định số 5179/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
08-10-2014 Quyết định số 5088/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
06-10-2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
06-10-2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 7/4/2014 của UBND tỉnh. 
01-10-2014 Quyết định số 68/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
01-10-2014 Chỉ thị số 18/2014CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/1998/CT-UB.NN, ngày 20/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. 
30-09-2014 Quyết định số 67/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-09-2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tuyển chọn, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện các dự án, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-09-2014 Thông báo số 515/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2014. 
26-09-2014 Quyết định số 4813/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,927,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner