Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 02-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-01-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-01-2014 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020. 
09-01-2014 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
06-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2014. 
16-12-2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2014. 
16-12-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,890,926 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner