Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 7-2014: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-07-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
24-07-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh một số nội dung Quy trình Vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An. 
21-07-2014 Quyết định số 3373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. 
18-07-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 
18-07-2014 Quyết định số 3334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-07-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-07-2014 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An. 
09-07-2014 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung Bộ. 
03-07-2014 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
03-07-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 
30-06-2014 Quyết định số 2989/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
26-06-2014 Thông báo số 312/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2014. 
26-06-2014 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, có tính đến 2030. 
26-06-2014 Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-06-2014 Quyết định số 2910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề cương lập Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
20-06-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 
20-06-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-06-2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 
11-06-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner