Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 8-2014: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai gây nên trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-07-2014 Quyết định số 3571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp công dân và Nghị định định số 64/2014/NĐ.CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-07-2014 Thông báo số 384/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2014. 
22-07-2014 Quyết định số 3395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035”. 
16-07-2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
16-07-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-07-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 
16-07-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
16-07-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 
16-07-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-07-2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,927,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner