Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 9-2014: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-09-2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-09-2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-09-2014 Quyết định số 4654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
18-09-2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp, tổ chức thu và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-09-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-09-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An. 
18-09-2014 Quyết định số 4603/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nghệ An. 
17-09-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, vận hành và khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-09-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 3, Điều 6, Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Nghệ An). 
12-09-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 
11-09-2014 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế. 
11-09-2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
09-09-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-09-2014 Quyết định số 55/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An. 
08-09-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. 
06-09-2014 Quyết định số 4338/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
05-09-2014 Quyết định số 4299/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-08-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. 
29-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner