Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 11-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-11-2015 Quyết định số 5513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nghệ An. 
16-11-2015 Thông báo số 732/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2015. 
16-11-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-11-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vỀ VIỆC sửa đổi bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô xe mô tô xe máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-11-2015 Quyết định số 5264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 
09-11-2015 Quyết định số 5223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
09-11-2015 Quyết định số 5222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 
04-11-2015 Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. 
04-11-2015 Quyết định số 5149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
02-11-2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
31-10-2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-10-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An. 
28-10-2015 Thông báo số 689/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2015. 
27-10-2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An. 
13-10-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế quy định được UBND tỉnh ban hành tại QĐ số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner