Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 12-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020. 
18-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-12-2015 Quyết định số 5880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệtĐề án Nâng cao năng lực quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
15-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 
14-12-2015 Quyết định số 5837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Nghệ An. 
11-12-2015 Quyết định số 5818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025. 
07-12-2015 Quyết định số 5721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
03-12-2015 Chỉ thị số 18/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2016. 
02-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-11-2015 Thông báo số 764/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner