Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 5-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
06-05-2015 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-05-2015 Chỉ thị số 11/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học quốc gia năm 2015. 
04-05-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-04-2015 Thông báo số 243/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2015. 
10-04-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ trước bạ đối với xe ô tô, xe 2 bánh, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh. 
10-04-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe. 
09-04-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tái sản khác gắn liền với đất. 
07-04-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-04-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
03-04-2015 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa, TTHC trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-04-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. 
02-04-2015 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
01-04-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-03-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi; tiêu chí, thủ tục công nhận dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
25-03-2015 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,928,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner