Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 9-2015: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2015 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Xây dựng, phát triển Y tế kỹ thuật cao để Thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung bộ giai đoạn 2015 - 2020". 
21-09-2015 Quyết định số 4204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
17-09-2015 Quyết định số 4168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 4167QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-09-2015 Quyết định số 4129/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-09-2015 Quyết định số 4128/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
09-09-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-09-2015 Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2015 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, chủ động đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 
08-09-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-09-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-09-2015 Quyết định số 3986/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3979/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3978/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ề việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3969/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3968/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dọc phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
03-09-2015 Quyết định số 3933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-08-2015 Thông báo số 535/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2015. 
31-08-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,890,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner