Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 3-2017: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2017 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Nghệ An. 
20-03-2017 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2017. 
16-03-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-03-2017 Quyết định số 912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
09-03-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
07-03-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An. 
03-03-2017 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 
03-03-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 
25-02-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 
25-02-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 
23-02-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. 
15-02-2017 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020. 
25-01-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-01-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-01-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-01-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-01-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-01-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước, thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-01-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner