Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 01-2018: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. 
03-01-2018 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến 2020. 
02-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 
02-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-12-2017 Thông báo số 801/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2017. 
26-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-12-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018. 
26-12-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-12-2017 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ nội dung"có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý" tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 
20-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
20-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. 
20-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. 
20-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 
20-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,976,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner