Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 11-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2018 Thông báo số 742/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018. 
27-11-2018 Quyết định số 5269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Chuyển đổi Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội huyện Quế Phong thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong trực thuộc UBND huyện Quế Phong”. 
27-11-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
23-11-2018 Quyết định số 5198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Nghệ An. 
20-11-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-11-2018 Quyết định số 5067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020. 
09-11-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh Nghệ An. 
30-10-2018 Thông báo số 671/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2018. 
18-10-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-10-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,976,175 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner