Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 4-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
29-03-2018 Thông báo số 190/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2018. 
22-03-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi nội dung các số thứ tự 01 và 02 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
19-03-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-03-2018 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An. 
07-03-2018 Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An. 
02-03-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,992,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner