Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 5-2018: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-05-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-05-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-04-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-04-2018 Thông báo số 272/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2018. 
24-04-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. 
23-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-04-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. 
18-04-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
12-04-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An. 
11-04-2018 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018- 2025. 
09-04-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. 
03-04-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-04-2018 Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể dược liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,976,433 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner