Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 7-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-06-2018 Thông báo số 420/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2018. 
22-06-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-06-2018 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện". 
14-06-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-06-2018 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 Trạm Y tế xã huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020". 
12-06-2018 Quyết định số 2355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án tăng cường kiểm soátkê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-05-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. 
24-05-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,992,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner