Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 01-2019: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. 
28-12-2018 Quyết định số 5871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn, rừng ven biển, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển các khu rừng ngập mặn, rừng ven biển, các hệ sinh thái có tầm quan trọng đối với việc phòng hộ, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, của tỉnh Nghệ An. 
28-12-2018 Quyết định số 5772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. 
28-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-12-2018 Thông báo số 804/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2018. 
24-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 
24-12-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-12-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
12-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”. 
12-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 
12-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
12-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII). 
12-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. 
12-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019. 
12-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). 
12-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. 
12-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner