Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 10-2019: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-10-2019 Quyết định số 4057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025". 
03-10-2019 Thông báo số 591/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2019. 
01-10-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, phục vụ sản xuất năm 2019 và 2020. 
30-09-2019 Quyết định số 3859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2023. 
25-09-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-09-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-09-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500). 
25-09-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-09-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-09-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, thôn, bản, tổ dân phố ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. 
25-09-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. 
25-09-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
23-09-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. 
23-09-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. 
13-09-2019 Quyết định số 3602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. 
30-08-2019 Thông báo số 533/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2019. 
30-08-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Năm học 2019 - 2020. 
22-08-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,976,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner