Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 7-2019: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn. 
12-07-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 05/2019NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. 
12-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2018. 
12-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 
11-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 
11-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-07-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-07-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
10-07-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner