Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 8-2019: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
08-08-2019 Thông báo số 482/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. 
08-08-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019. 
02-08-2019 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 
02-08-2019 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 
01-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 
31-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-07-2019 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
23-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. 
18-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
15-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 
15-07-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2020. 
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 trở về trước. 
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15. 
12-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019. 
12-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ,Thanh Chương, Yên Thành và các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner