Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2007 Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo. 
18-09-2007 Nghị quyết số 201/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-09-2007 Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-09-2007 Nghị quyết số 199/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010. 
17-09-2007 Nghị quyết số 198/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
17-09-2007 Nghị quyết số 197/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v.v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
25-07-2007 Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. 
25-07-2007 Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. 
25-07-2007 Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng ở Nghệ An đến năm 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh. 
25-07-2007 Nghị quyết số 188/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 187/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
25-07-2007 Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 184/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
25-07-2007 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner