Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 215 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 4953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết 19 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2007 - 2010. 
03-12-2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá chi cho công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-11-2007 Quyết định số 4849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2008 của tỉnh Nghệ An. 
29-11-2007 Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vùng nguyên liệu và sản xuất, chế biến chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-11-2007 Quyết định số 4802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành "Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ quặng thiếc, sắt, chì-kẽm, đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An". 
27-11-2007 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-11-2007 Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-11-2007 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2007. 
22-11-2007 Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện, tỉnh Nghệ An. 
22-11-2007 Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-11-2007 Quyết định số 4719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. 
19-11-2007 Thông báo số 374/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 14 tháng 11 năm 2007. 
19-11-2007 Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 04/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007-2010. 
16-11-2007 Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. 
15-11-2007 Quyết định số 4652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2010. 
14-11-2007 Quyết định số 4630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) thời kỳ 2006 - 2010 của tỉnh Nghệ An". 
14-11-2007 Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-11-2007 Quyết định số 4566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An. 
08-11-2007 Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-11-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /11       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner