Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Thông báo số 392/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2007. 
04-12-2007 Thông báo số 388/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2007. 
13-11-2007 Quyết định số 4589/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
26-10-2007 Quyết định số 4330/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-10-2007 Thông báo số 337/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2007. 
28-09-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-09-2007 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-09-2007 Thông báo số 292/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2007. 
25-09-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-09-2007 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
22-08-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 
20-08-2007 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
16-08-2007 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
16-08-2007 Quyết định số 3141/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
10-08-2007 Quyết định số 2897/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
07-08-2007 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2007. 
18-07-2007 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
16-07-2007 Quyết định số 2473/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
06-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh. 
28-06-2007 Thông báo số 181/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,909,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner