Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2008 Nghị quyết số 235/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ để huỷ bỏ, thay thế xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 234//2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 232/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà. 
23-07-2008 Nghị quyết số 231/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
23-07-2008 Nghị quyết số 230/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 228/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020. 
23-07-2008 Nghị quyết số 226/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2008 Nghị quyết số 224/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
18-06-2008 Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-06-2008 Nghị quyết số 222/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-06-2008 Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-06-2008 Nghị quyết số 220/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và chế độ thu quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-06-2008 Nghị quyết số 219/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An. 
18-06-2008 Nghị quyết số 218/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp. 
14-12-2007 Nghị quyết số 217/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 216/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner