Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 186 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Thông báo số 387/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2008. 
05-12-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009. 
04-12-2008 Quyết định số 5387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Thí điểm thi tuyển Trưởng, Phó phòng Sở, cấp huyện và lãnh đạo đơn vị sự nghiệp. 
28-11-2008 Thông báo số 374/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2008. 
27-11-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-11-2008 Chỉ thị số 25/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. 
21-11-2008 Thông báo số 369/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 19 tháng 11 năm 2008. 
20-11-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 
17-11-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm. 
17-11-2008 Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-11-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 
05-11-2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-11-2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình Xúc tiến thương mại trọng điểm Nghệ An đến năm 2010”. 
04-11-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khu vực khi xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động p (BTS) loại 2 phải xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-11-2008 Quyết định số 4949/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết "Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020". 
04-11-2008 Quyết định số 4944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh năm 2009”. 
31-10-2008 Thông báo số 342/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2008. 
29-10-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đăng ký, quản lý tạm trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-10-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. 
20-10-2008 Quyết định số 4580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2015. 
Chuyển tới trang:  /10       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner