Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2008 Quyết định số 4183/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-09-2008 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-09-2008 Quyết định số 4155/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân. 
11-09-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. 
28-08-2008 Thông báo số 276/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2008. 
27-08-2008 Quyết định số 3761/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. 
21-08-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-08-2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện “Quy hoạch phương án PCLB, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 
12-08-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân. 
08-08-2008 Quyết định số 3481/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
25-07-2008 Thông báo số 248/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 
18-07-2008 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 
11-07-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
09-07-2008 Quyết định số 2861/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
09-07-2008 Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
07-07-2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
07-07-2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
04-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
01-07-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner