Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2009 Quyết định số 5469/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
08-10-2009 Quyết định số 5156/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 
01-10-2009 Quyết định số 4996/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
24-09-2009 Quyết định số 4829/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-09-2009 Quyết định số 4828/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
19-08-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2009. 
07-08-2009 Quyết định số 3806/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004-2011. 
07-08-2009 Quyết định số 3804/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2011. 
13-05-2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Nghệ An. 
24-04-2009 Thông báo số 146/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2009. 
20-04-2009 Quyết định số 1466/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2004-2009. 
20-04-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-04-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An. 
13-04-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-01-2009 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
12-01-2009 Thông báo số 07/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2009. 
09-01-2009 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 
02-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trồng cây Xuân Kỷ Sửu năm 2009. 
23-12-2008 Thông báo số 411/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner