Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 235 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2010 Quyết định số 99/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá hạn chế quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình có thu nhập thấp, khó khăn về đất ở tại khu vực nông thôn để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-12-2010 Quyết định số 100/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-12-2010 Quyết định số 98/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-12-2010 Quyết định số 5883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2011. 
06-12-2010 Quyết định số 97/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2011 đến 2020. 
26-11-2010 Quyết định số 96/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-11-2010 Thông báo số 363/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2010. 
23-11-2010 Quyết định số 95/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào 6 tuyến quốc lộ (QL1và QL1 đoạn tránh TP Vinh, QL7, QL15, QL46, QL48, đường Hồ Chí Minh) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-11-2010 Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-11-2010 Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 
22-11-2010 Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An. 
22-11-2010 Quyết định số 5614/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tân và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá tỉnh Nghệ An. 
22-11-2010 Quyết định số 5613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm xúc tiến du lịch Nghệ An thành Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An. 
22-11-2010 Quyết định số 5600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020”. 
20-11-2010 Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-11-2010 Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-11-2010 Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thu viện tỉnh Nghệ An. 
18-11-2010 Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. 
17-11-2010 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Nghệ An. 
17-11-2010 Quyết định số 5555/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 2010 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /12       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner