Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2010 Quyết định số 5839/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
04-12-2010 Quyết định số 5829/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 
04-12-2010 Quyết định số 5828/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
04-12-2010 Quyết định số 5824/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 
03-12-2010 Quyết định số 5803/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
29-11-2010 Quyết định số 5731/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-10-2010 Quyết định số 4877/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-10-2010 Quyết định số 4876/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
05-10-2010 Quyết định số 4565/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 
16-09-2010 Quyết định số 4122/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
31-08-2010 Quyết định số 3871/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
31-08-2010 Quyết định số 3870/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBNDhuyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-08-2010 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
20-08-2010 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
11-08-2010 Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-08-2010 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2011. 
07-07-2010 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường thuộc các huyện Anh Sơn, Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Con Cuông và Thị xã Thái Hòa. 
29-06-2010 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
24-06-2010 Quyết định số 2728/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
23-06-2010 Quyết định số 2717/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner