Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 49 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012. 
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
19-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner