Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 49 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2011 Quyết định số 5579/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020. 
16-12-2011 Quyết định số 5509/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
17-08-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2011. 
28-07-2011 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-07-2011 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
21-07-2011 Quyết định số 2836/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
08-07-2011 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Qùy Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-07-2011 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ, công chức. 
28-06-2011 Quyết định số 2428/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2427/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND Thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011- 2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner