Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 230 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Quyết định số 89/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-12-2012 Chỉ thị số 31/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-12-2012 Quyết định số 5038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 trở về trước. 
12-12-2012 Quyết định số 85/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cña Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 
08-12-2012 Quyết định số 4967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất rau ăn, củ quả công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
08-12-2012 Quyết định số 4962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời việc việc rà soát ranh giới, diện tích lưu vực; diện tích, hiện trạng rừng, giao khoán rừng để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 
06-12-2012 Thông báo số 716/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2012. 
03-12-2012 Quyết định số 84/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và công chức chuyên trách công tác tại các Phòng Nội vụ huyện, thành, thị và hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn công tác, Tổ công tác giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
01-12-2012 Quyết định số 4844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016, có tính đến năm 2020. 
29-11-2012 Quyết định số 83/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh. 
21-11-2012 Quyết định số 82/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-11-2012 Quyết định số 81/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 
19-11-2012 Quyết định số 4655/QĐ-UBND.TM của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2016 có tính đến 2020. 
16-11-2012 Quyết định số 4621/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Nghệ An. 
15-11-2012 Chỉ thị số 30/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2013. 
14-11-2012 Thông báo số 659/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh. 
14-11-2012 Quyết định số 4580/QĐ-UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Quế Phong đến năm 2020h. 
12-11-2012 Quyết định số 80/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-11-2012 Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong sử dụng, quản lý quỹ Bảo hiểm y tế. 
08-11-2012 Quyết định số 4475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số” từ năm 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /12       Số văn bản mỗi trang: 
50,927,990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner