Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 
17-07-2013 Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 
17-07-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-07-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-07-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020. 
17-07-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
17-07-2013 Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. 
17-07-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
17-07-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V. 
17-07-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 
17-07-2013 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 
17-07-2013 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 
15-07-2013 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
13-12-2012 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. 
13-12-2012 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. 
13-12-2012 Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-12-2012 Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner