Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Quyết định số 6919/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 (A. Hiệp Hưng Nguyên). 
09-12-2014 Quyết định số 6906/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Lập ban dân tộc). 
09-12-2014 Quyết định số 6895/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Sơn Thanh tra tỉnh). 
01-12-2014 Quyết định số 6788/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Hải STC). 
01-12-2014 Quyết định số 6779/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A. An Quỳ Hợp). 
01-12-2014 Quyết định số 6769/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm lại cán bộ, công chức (A Đức STC). 
01-12-2014 Quyết định số 6768/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Tùng STC). 
10-10-2014 Quyết định số 5179/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
08-10-2014 Quyết định số 5088/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
26-09-2014 Quyết định số 4813/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
06-09-2014 Quyết định số 4338/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
05-09-2014 Quyết định số 4299/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
03-07-2014 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
30-06-2014 Quyết định số 2989/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
26-06-2014 Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
20-06-2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 
07-05-2014 Quyết định số 1888/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
07-05-2014 Quyết định số 1886/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
27-03-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-02-2014 Quyết định số 528/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner