Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 175 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020. 
18-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-12-2015 Quyết định số 5880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệtĐề án Nâng cao năng lực quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
15-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 
14-12-2015 Quyết định số 5837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Nghệ An. 
11-12-2015 Quyết định số 5818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025. 
07-12-2015 Quyết định số 5721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
03-12-2015 Chỉ thị số 18/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2016. 
02-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-11-2015 Thông báo số 764/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2015. 
26-11-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-11-2015 Quyết định số 5513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nghệ An. 
16-11-2015 Thông báo số 732/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2015. 
16-11-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-11-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vỀ VIỆC sửa đổi bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô xe mô tô xe máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-11-2015 Quyết định số 5264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 
09-11-2015 Quyết định số 5223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
09-11-2015 Quyết định số 5222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 
04-11-2015 Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /9       Số văn bản mỗi trang: 
50,928,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner