Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2015 Thông báo số 596/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2015. 
29-09-2015 Quyết định số 4388/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-09-2015 Quyết định số 4263/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-09-2015 Quyết định số 4262/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-09-2015 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 4168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 4167QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-09-2015 Quyết định số 4129/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-09-2015 Quyết định số 4128/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
07-09-2015 Quyết định số 3986/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3979/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3978/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ề việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3969/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-09-2015 Quyết định số 3968/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
17-08-2015 Quyết định số 3589/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch,Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
30-07-2015 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-07-2015 Quyết định số 3198/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-07-2015 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-07-2015 Quyết định số 3166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner