Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xãcó tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 
04-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 
04-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 
04-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
04-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh. 
04-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 
04-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
04-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-08-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 
08-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner