Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 86 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2019 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 
11-10-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-10-2019 Quyết định số 4057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025". 
03-10-2019 Thông báo số 591/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2019. 
01-10-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, phục vụ sản xuất năm 2019 và 2020. 
30-09-2019 Quyết định số 3859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2023. 
23-09-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. 
23-09-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. 
13-09-2019 Quyết định số 3602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. 
30-08-2019 Thông báo số 533/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2019. 
30-08-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Năm học 2019 - 2020. 
22-08-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-08-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
08-08-2019 Thông báo số 482/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. 
08-08-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019. 
02-08-2019 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 
02-08-2019 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 
01-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 
31-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
49,866,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner