Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án. 
13-11-2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 
13-11-2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-11-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-11-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. 
13-11-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. 
13-11-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025. 
13-11-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021. 
22-07-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
22-07-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 
22-07-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2). 
22-07-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án. 
22-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020 và năm 2021. 
22-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 
22-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
51,007,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner