Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 73 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
08-08-2019 Thông báo số 482/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. 
08-08-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019. 
02-08-2019 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 
02-08-2019 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 
01-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 
31-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-07-2019 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
23-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. 
18-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
15-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 
15-07-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
11-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 
11-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-07-2019 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. 
03-07-2019 Thông báo số 399/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2019. 
03-07-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-06-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An. 
20-06-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-06-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
46,562,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner