Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2020 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 
18-03-2020 Chỉ thị số 6/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
02-03-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-02-2020 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số giai đoạn 2020 - 2025". 
10-02-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 
21-01-2020 Quyết định số 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-01-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 
21-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 
10-01-2020 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020. 
31-12-2019 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. 
27-12-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 
25-12-2019 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-12-2019 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-12-2019 Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-12-2019 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
20-12-2019 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
20-12-2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
20-12-2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
20-12-2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
47,882,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner