Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2021. 
22-07-2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 
22-07-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 
22-07-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2). 
22-07-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án. 
22-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020 và năm 2021. 
22-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 
22-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. 
22-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-07-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
20-07-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,859,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner