Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 
11-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-07-2019 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. 
03-07-2019 Thông báo số 399/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2019. 
03-07-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-06-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An. 
20-06-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-06-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. 
04-06-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. 
31-05-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 
31-05-2019 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An. 
29-05-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 70/2012/QĐ - UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-05-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-05-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-05-2019 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An. 
17-05-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 
14-05-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020. 
14-05-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-05-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh năm 2019. 
06-05-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
46,318,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner