Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-04-2019 Thông báo số 1249/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020. 
10-04-2019 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2025. 
10-04-2019 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-04-2019 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-04-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 
08-04-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019. 
04-04-2019 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-03-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-03-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu, Công ty Cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-03-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-03-2019 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030. 
05-03-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 
28-02-2019 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ hệ thống hóa 2014-2018. 
26-02-2019 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Nghệ An. 
26-02-2019 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh). 
26-02-2019 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nghệ An. 
22-02-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
45,975,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner