Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Chỉ thị (CT-UBND)
Chỉ thị (CT)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Nghị Quyết (NQ-HĐND)
Quyết định (QĐ-UBND)
Quyết định (QĐ-VPUBND)
Quyết định (QĐ)
Thông báo (TB-UBND)
Thông báo (TB)
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giao thông Vận tải
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài chính
Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Cục Thuế Nghệ An
Chi cục PCLB & QLĐĐ
Sở Nội vụ
Sở Y tế
Công an tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở LĐ, TB & XH
Sở NN & PTNT
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Xây Dựng Nghệ An
Đài Khí tượng Thuỷ văn BTB
Sở Công thương
Sở Tư pháp
HĐND huyện Anh Sơn
UBND huyện Anh Sơn
HĐND huyện Diễn Châu
UBND huyện Diễn Châu
HĐND huyện Quỳnh Lưu
UBND huyện Quỳnh Lưu
HĐND thành phố Vinh
UBND thành phố Vinh
HĐND huyện Đô Lương
UBND huyện Đô Lương
HĐND huyện Kỳ Sơn
UBND huyện Kỳ Sơn
HĐND huyện Nghĩa Đàn
UBND huyện Nghĩa Đàn
HĐND huyện Quỳ Châu
UBND huyện Quỳ Châu
HĐND huyện Tân Kỳ
UBND huyện Tân Kỳ
HĐND huyện Tương Dương
UBND huyện Tương Dương
HĐND Thị xã Cửa Lò
UBND Thị xã Cửa Lò
HĐND huyện Nam Đàn
UBND huyện Nam Đàn
HĐND thị xã Thái Hòa
UBND thị xã Thái Hòa
HĐND huyện Con Cuông
UBND huyện Con Cuông
HĐND huyện Hưng Nguyên
UBND huyện Hưng Nguyên
HĐND huyện Nghi Lộc
UBND huyện Nghi Lộc
HĐND huyện Quế Phong
UBND huyện Quế Phong
HĐND huyện Quỳ Hợp
UBND huyện Quỳ Hợp
HĐND huyện Thanh Chương
UBND huyện Thanh Chương
HĐND huyện Yên Thành
UBND huyện Yên Thành
Sắp xếp kết quả theo:  
47,419,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner